Pla d'igualtat a Grup Boix

D’acord amb la definició de l’esmentat principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, modificada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al treball, Grup Boix ha redactat aquest pla d’igualtat per garantir el tracte igual entre els treballadors i treballadores de l’empresa.

 

Comunicat oficial [PDF, 132 kB]