Pla d'igualtat a Grup Boix

D’acord amb la definició de l’esmentat principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, modificada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al treball, Grup Boix ha redactat aquest pla d’igualtat per garantir el tracte igual entre els treballadors i treballadores de l’empresa.

 

Pla d’Igualtat de Grup Boix [PDF, 132 kB]

Objectiu Social de Grup Boix

Grup Boix té com a objectiu social l’aprofitament integral de la fusta en tronc, prioritzant les zones de proximitat, en especial la zona de Catalunya i prioritzant la sostenibilitat dels recursos emprats, per a usos domèstics i industrials. La contribució de l’equip humà es clau per l’èxit i la sostenibilitat de l’empresa.

 

Objectiu Social de Grup Boix [PDF, 132 kB]

Organització compromesa amb les oportunitats dels joves

Grup Boix rep el segell de Fundació Impulsa, que distingueix l’empresa com a organització compromesa amb les oportunitats dels joves.