Pla d'igualtat a Grup Boix

D’acord amb la definició de l’esmentat principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, modificada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al treball, Grup Boix ha redactat aquest pla d’igualtat per garantir el tracte igual entre els treballadors i treballadores de l’empresa.

 

Pla d’Igualtat de Grup Boix [PDF, 132 kB]

Política de Sistema Integrat

Grup Boix té com a objectiu contribuir en la prevenció i cura del medi ambient gestionant amb la màxima qualitat l’activitat del serrat de la fusta i la producció de palets.

 

Política de Sistema Integrat [PDF, 152 kB]

Organització compromesa amb les oportunitats dels joves

Grup Boix rep el segell de Fundació Impulsa, que distingueix l’empresa com a organització compromesa amb les oportunitats dels joves.

Mar Jiménez, cap de RRHH de Grup Boix, és voluntària del Mètode Impulsa. La tasca de voluntariat forma part d’una xarxa d’acompanyament perquè els joves tinguin l’oportunitat d’accedir a la Formació Professional (FP). Tanmateix, el joves també reben l’acompanyament de la persona mentora, que els ofereix suport emocional i ajuda per detectar i afrontar conflictes.

↪ https://www.regio7.cat/bergueda/2023/01/09/mentoria-per-donar-suport-academic-80904073.html

Canal Ètic

Grup Boix posa a disposició un canal ètic dirigit a persones treballadores, a clients, proveïdors i altres persones vinculades amb l’empresa, per declarar indicis o sospites raonables d’incompliment normatiu específicament de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

↪  https://web.ommnio.com/secure#/7bd7bea4-b4ca-4c84-bcfb-420ca5567d58