1970 – 1990:

De la tradició familiar al lideratge del sector

Els orígens de Boix es remunten a l’any 1970 quan Joan Boix amb els seus fills, en Joan i en Josep Maria, obren una serradora en un solar del poble de Puig-reig (Berguedà). Segueixen la tradició familiar iniciada els anys trenta per l’avi, Joaquim Boix, que ja havia fundat una serradora al municipi veí de Cal Rosal.

Mantenen així l’activitat d’extracció de la fusta, molt arrelada a la comarca, i comencen a elaborar matèria primera per abastir la creixent demanda de la indústria paperera i de conglomerats.

L’any 1973 s’inaugura una nova serradora en uns terrenys rústics de Balars que serà el principal centre de producció fins ben entrats els anys 90 i que portarà l’empresa a consolidar-se com el líder en el sector de la primera transformació de la fusta a Catalunya.

1990 – 2000:

De les cendres al renaixement

L’estiu de 1994 es produeixen més de 60 incendis a Catalunya amb especial afectació a la comarca. Una combinació d’altes temperatures i un abandonament de la massa forestal va provocar que els boscos estiguessin sobrecarregats i dificultés el procés d’extinció.

La serradora de Balars va quedar calcinada i es va haver de reconstruir de nou a la vegada que es va començar a projectar un nou centre de producció.

L’any 1997 es posa en marxa la nova planta de Saltet als afores del municipi de Puig-reig, que incorpora les últimes tecnologies importades del Quebec (Canadà) i permet millorar l’aprofitament integral de la fusta.

2000 – 2015:

Noves línies de negoci

Amb la voluntat de fer sostenible l’activitat de la gestió forestal i de revalorar els productes que se’n deriven, a partir de l’any 2000 Boix amplia la cartera de productes amb la creació de la divisió de Biomassa i Seguretat viaria.

L’adaptació a les noves demandes, les noves fonts energètiques i les noves necessitats mediambientals porten a Boix a desenvolupar diferents línies de negoci producte a partir de fusta del bosc que permetin la seva revalorització i modernitzi la indústria de la fusta.

Des de 2015:

De la circularitat a nous usos de la fusta

Des del 2016 Boix treballa en la innovació aplicada a nous processos que permetin revalorar la fusta i desenvolupar una nova indústria sota el marc de la bioeconomia forestal.

Ha implantat nova tecnologia i ha incorporat la digitalització dels seus processos per fer un aprofitament integral de la fusta de tronc així com millorar l’eficiència i la seguretat d’un dels sectors econòmics més antics i arrelats en el nostre país.

Boix aposta per la circularitat de la seva activitat de manera que no genera residus durant el seu procés productiu i s’autoabasteix energèticament.