El Bosc

Protegir el bosc d’avui per garantir el demà

Catalunya té un percentatge de superfície forestal que s’incrementa cada any degut a l’abandonament de les activitats forestals, agràries i ramaderes. Aquesta tendència a l’aforestació suposa un envelliment progressiu dels boscos, menor captació de CO₂ i una creixent densitat forestal amb els riscos mediambientals que això suposa.

Cal retornar a establir un vincle estret i proper, de respecte, de cura i de valoració del bosc en aquesta urgent necessitat de mitigar els efectes del canvi climàtic que estem patint.

Les masses forestals no només ens proveeixen d’oxigen i són refugi per a la biodiversitat i part fonamental de preservació dels ecosistemes sinó que també tenen una funció vital d’emmagatzematge de CO₂ i són una barrera natural davant els efectes climàtics adversos.

Sostenibilitat

Sota una estratègia empresarial vinculada a la sostenibilitat i la circularitat de la nostra activitat, Boix treballa amb un aprofitament integral de la fusta de tronc.

Treballem amb la certificació forestal PEFC que garanteix la sostenibilitat de la nostra activitat al bosc i certifica que els productes que arriben al mercat s’han obtingut de boscos gestionats de forma responsable.

Apostem pel model d’economia circular que promou sistemes de producció i consum més eficients i la no generació de residus al llarg del procés productiu. Comptem, també, amb autoabastament energètic a través de l’ús de biomassa que es generen en la mateixa activitat.

Boix compta amb el certificat ISO 14001 que garanteix el sistema de gestió ambiental en tots els processos productius i industrials i certifica la responsabilitat assumida de millora constant en sostenibilitat i impacte ambiental.

Amb el compromís de consumir energia 100% d’origen renovable, Boix ha construït una planta fotovoltaica per a l’autoproducció energètica que permet abastir els processos productius que demanden més energia.