Boix
Forestal

Pioners en incorporar un equip propi d’enginyers forestals dins l’empresa, treballem per garantir la conservació dels recursos forestals i la regeneració natural dels boscos a la vegada que establim un control en origen de la procedència sostenible de la fusta.

Boix compta amb els certificats PEFC i Catforest que garanteix la bona pràctica forestal i assegura que l’activitat duta a terme al bosc es produeix amb les garanties ambientals, socials, ètiques i legals més estrictes. D’aquesta manera es busca protegir la biodiversitat, certificar la capacitat de regeneració del bosc i respectar les funcions ecològiques dels ecosistemes on es treballa.