Boix
Embalatges

Gràcies al control integral de la cadena de producció, l’empresa produeix embalatges industrials per emmagatzematge i transport. Amb certificació per estàndards internacionals (EPAL, UIC), tractament fitosanitari i maquinària especialitzada per solucions ad hoc.