ODS

Grup Boix complementa l’activitat industrial amb lAgenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’empresa desenvolupa estratègies reals per promoure el compromís amb el medi ambient, la societat i l’economia.

ODS Tractors

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Grup Boix fomenta el creixement econòmic del territori i garanteix el treball digne per a tothom. Al mateix temps, l’empresa aposta pel desenvolupament de les persones dins l’empresa.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Mitjançant la innovació tecnològica, Grup Boix formalitza el compromís amb el desenvolupament industrial, digital i la sostenibilitat mediambiental.

ACCIÓ CLIMÀTICA

Amb l’activitat industrial, Grup Boix promociona la gestió forestal, tret bàsic per la conservació i millora de la resiliència del medi natural del territori.

Amb la implementació de noves tecnologies l’empresa redueix les emissions de CO₂ en els seus processos, garanteix l’ús sostenible de la matèria primera i vetlla per la gestió forestal sostenible.

VIDA TERRESTRE

L’activitat de Grup Boix ajuda a protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes del territori, a gestionar els boscos de manera responsable i a promoure accions per millorar l’educació ambiental.

ODS Compromís

SALUT I BENESTAR

L’empresa promou una vida sana, garanteix el benestar laboral i fomenta accions per millorar la salut dels treballadors i treballadores. Grup Boix compta amb un departament propi de Prevenció de Riscos Laborals i de Recursos Humans.

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

Fomentar l’ús i aplicar energies renovables a l’activitat de l’empresa. Promoure l’estalvi energètic i conscienciar de l’ús responsable són mesures que Grup Boix adopta per millorar l’eficiència energètica de l’empresa.

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Garantir el consum de béns sostenibles formen part de les accions de l’empresa per produir productes responsables amb l’entorn i el medi.

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

L’empresa certifica la gestió ambiental en tots els processos, impulsant la reducció de residus i el reciclatge.