Boix
Fusta

Amb 2 centres de producció propis (Balars i Saltet), Boix és l’única serradora a Catalunya amb capacitat de transformar fusta mediterrània, de petit diàmetre, gràcies a la planta de Saltet. Inaugurada l’any 1998 s’ha anat ampliant i modernitzant. En els darrers dos anys ha incorporat tecnologia per millorar l’optimització de la fusta i l’aprofitament del tronc.

L’automatització de la serradora ha permès millorar el procés de selecció i distribució de les peces a la vegada que permet la gestió de 600 a 800 tones diàries de fusta que es transformen en fusta serrada, estella, escorça i serradures.