Boix
Seguretat Vial

Des de l’any 2003, Boix treballa en la construcció de barreres mixtes de fusta i acer per parcs, carreteres, pistes forestals o per a delimitar espais en entorns urbans i rurals. Solucions integrades en el paisatge que garanteixen la protecció viaria a la vegada que milloren l’impacte visual en entorns amb valor paisatgístic.